Kategori: Karakterudvikling

FRA REST TIL RET

Et pilotprojekt, der undersøger om vi med et designspil, kan bidrage med løsninger på klodens klimaudfordringer.

Mikrovirksomheder

Illustrationer til Virksomhedsforum for enklere regler, en enhed i Erhvervsstyrelsen kaldet der arbejder for at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Øbro Amazonas

En gruppe dyr fra Amazonas jungle har besluttet at tage til byen… Design af aktivitetsrum til babyer og småbørn i Øbro-Hallen.

Eksempel på Designspil

Dette er et generisk designspil udviklet sammen med antropolog joachim Halse, på baggrund af et tidligere projekt fra CoDesign Research Klyngen, om affaldshåndtering i en lejlighedsbygning.