Freelancearbejde, der inkluderer opsætning af katalog med årets koncerter, plakater, postkort, roll-up bannere, programmer, avisannoncer og webfaner til sociale medier, koncerthuse og samarbejdspartnere. Da mange efterhånden bruger hjemmesiden og sociale medier til at holde sig orienteret, udviklede vi et nyt format for fremtidige programmer i 2019, der skulle spare kataloget væk og fungere som oversigt. Alt informationen blev komprimeret ned på et dobbeltsidet A4-ark. 

Sæsonprogram 2019/2020. Forside med ensemblemedlemmer, bagside med koncertoversigt og abonnementspriser. 
Opslag med månedlig oversigt samt en kort beskrivelse af årets koncerter. 
Forside for sæsonprogram 2018/2019 med temaet oversættelser, visualiseret ved dobbeltbillederne. 
Opslag i sæsonprogram 2018/2019
Avisannonce
Webfane