Kategori: Samskabelse

FRA REST TIL RET

Et pilotprojekt, der undersøger om vi med et designspil, kan bidrage med løsninger på klodens klimaudfordringer.

Øbro Amazonas

En gruppe dyr fra Amazonas jungle har besluttet at tage til byen… Design af aktivitetsrum til babyer og småbørn i Øbro-Hallen.

Infografik

Udviklet i samarbejde med MindLab og personalet og patienterne på Finsens Center på Rigshospitalet.

Kongeleddet

Fire beboere aftalte at mødes med os, i et boligkompleks i grænsebyen Rødbyhavn, for at dele deres livshistorier.

Eksempel på Designspil

Dette er et generisk designspil udviklet sammen med antropolog joachim Halse, på baggrund af et tidligere projekt fra CoDesign Research Klyngen, om affaldshåndtering i en lejlighedsbygning.