Jeg blev inviteret til at deltage i Sarah Bodil Tierneys antropologiske projekt, som hun lavede i samarbejde med Museum Lolland-Falster med en bevilling fra Statens Kunstfond.

Dette projekt er en eksperimentel undersøgelse af museets arbejde med at indsamle information om samtidens hverdagsliv i lokalsamfund. Omdrejningspunktet i dette projekt er et boligkompleks i grænsebyen Rødbyhavn, hvor fire beboere aftalte at mødes med os og dele deres livshistorier.

Samlingen af livshistorier resulterede i en udstilling, hvor man kan gå på opdagelse i historierne i tematiske lydoptagelser, Sarahs kunstneriske fortolkning af møderne og mine håndtegnede kort over de byer, der er nævnt i fortællingerne.

Sarah foretog interviewene, og jeg deltog i møderne for at tage billeder og for at kunne redigere lydklippene bedst muligt.

Sarah foran beboerhuset i Kongeleddet.
Marianne viser hvordan Kongeleddet så ud i 70erne.
Axels hænder.
Jytte kigger på et billede af Kongeleddet.
Mette i sin yndlingsstol, hvor der er plads nok til hende og lille Tino.

Vektorskabeloner over områder til de håndtegnede kort:

Rødbyhavn
Døllefjelde Musse
Krønge
Lungholm

Udstillingen blev holdt på Amtsmuseet, hvor folk blev inviteret til at deltage aktivt ved at fortælle deres egne historier eller medbringe genstande, som betød noget for dem i forbindelse med deres hverdag.

Til hver af de fire beboere var der lydstationer med portræt og æske med beskrivende kort over lydklip.

Mette
Marianne
Jytte
Axel
Axels hænder
Udsnit fra kortet over Rødbyhavn, Kongeleddet
Udsnit fra kortet over Rødbyhavn, havnen